Matsvamparna som är i fokus på svamppriser.se

Stor mängd svampar i Sverige

Det finns över 10 000 svampar i Sverige och det finns många olika varianter av svampar. Allt från stora rök- och druvfinger svampar, som kan bli upp till 15 cm höga, till mikro svampar som man inte ens kan se med ögat. Majoriteten av svampar är faktiskt så små att räknas som mikroskopiska organismer

På denna blogg är fokus på de kändaste och ofarliga svamparna vi har i Sverige som de flesta svampplockare älskar att plocka. Dessa svampar är karl-Johan, gula kantareller och trattkantareller.

När det kommer till trattkantareller finns det en liknande svamp som växer i närheten av dem som man måste vara extra vaksam på att man inte plockar! Jag kommer inte redogöra något närmare hur den svampen ser ut. Men kom ihåg att aldrig plocka svamp som du är osäker på och att det är jätteviktigt att vara noggrann i resningen efter plockning!

Mat svamparnas växtsäsonger i Sverige

Svamparna i skogen kan faktiskt växa året om. Men de välkända matsvamparna i Sverige har sin växtperiod på hösten. Mat svampar växer under marken i ett slags nätverk av trådar som kallas för myecel. Det som vi ser ovan på marken som växer från myecel kallas för fruktkropp. Det är fruktkropparna vi plockar och sedan tillagar när vi äter matsvamparna. Fruktkropparna från de väl kändaste/största matsvamparna är karl Johan, gula kantareller, och trattkantareller som växer på hösten.

För att fruktkropparna ska växa behövs plats med rätt förutsättningar och lämpligt klimat. Det får inte vara för varmt och torrt för då är det risk att det inte växer upp. Det är inte heller bra om det regnar mer än normalt. Fruktkropparna växer och gynnas av en god variation med varierande väderlek. De kräver omväxlande regn och uppehåll samt värme från solen. Eftersom väderleken och temperaturen varierar mellan åren så varierar även tillgången på matssvampar i skogen från år till år.

Om det är ett torrt år med lite regn är det en god idé att leta efter svamp på skuggiga mossiga platser i nordläge. Under år med mycket regn är de däremot lättare att finna dem på hedar, sandig marker eller hällmarker. (Mossberg, 1992)

Enligt media verkar det som att det blir ett gynnsamt och bra år för matsvamp 2023. Men de har också funnits dåliga år till exempel åren 1969 eller 1976.

Matsvamparna som är i fokus på Svamppriser.se

Karl-Johan

Karljohan svamp växer under en kort period på ca två veckor på en viss plats. Men om man inte hinner plocka dem i tid kan man söka sig till andra ställen i skogen där deras växtperiod nyligen börjat.

Gula kantareller

Gula kantarellers växtperiod är länge. Växer från juli och ända till november i södra Sverige.

Tratt kantarell

Tratt kantareller växtperiod är samma som gula kantareller och kan tåla frost lite bättre än andra svampar som gör det möjlig att plocka sent på hösten.

Referens: Nilsson, S., Persson, O,. & Mossberg, B., (1992). Svampar i naturen (revidera utgåva.). Whalström och Widstrand. Stockholm.

God svampplockning på er!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *